İş Güvenliği Uzmanı

İş güvenliği uzmanları iş yerinde kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Birimleri veya dışarıda kurulmuş olan Bakanlıkça yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri içerisinde,Rehberlik ve danışmanlık,Risk değerlendirmesi,Çalışma ortamı gözetimi,Eğitim, bilgilendirme ve kayıt hizmetleri.

Risk Analiz Raporu

Risk Değerlendirmesi konusunda yeni yaklaşıma göre İşverenler, işyerlerinde özel risklerden etkilenebilecek çalışanların durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden Risk Değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür. Aynı şekilde toplu yaşam alanları apartmanlar risk analizi yapmalıdır

İş Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi İş Kanunu kapsamında zorunlu tutulan işçi eğitimlerini veriyor ve belgeliyoruz. Eğitim sırasında, işyerinizde gerçekleştirmiş olduğumuz ön durum tespiti sırasında belirlemiş olduğumuz riskleri açıklıyor, işçilerinize gerekli uyarılarda bulunuyoruz

Acil Eylem Planı

Yangın,deprem,basınçlı kap veya kimyasal madde patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi acil tedbirlerin alınması gerekli durumlar için yapılması gerekli çalışma, planlama ve tatbikatların tümüne acil eylem planlaması denmektedir.