E-bilgi

Bilgilendirme Platformunun amacı, özellikle çalışanların çalışma hayatının her safhasında karşılarına çıkan sorunlarla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak, çalışma hayatını düzenleyen değişik kanunlardan doğan hak ve yükümlülüklerini en iyi şekilde anlamalarına yardımcı olmak, bilgi vermek, ve yol göstermektir.

Bilgilendirme Platformu, çalışanlara doğrudan ve temel bilgileri vermek üzere çalışma hayatına ilk adım, emeklilik, işsizlikle ilgili işlemler, kayıt dışı istihdam, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işlemleri içeren beş ana bölümden oluşmakta, bu bölümler özellikle çalışanların hak ve sorumluluklarını en basit şekilde görsel ve sesli olarak öğrenmelerine yol gösterici nitelikte temel bilgileri içermektedir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VİDEOLARI

RİSK ANALİZ DEĞERLENDİRME FORMLARI

İş Sağlığı ve Güvenliği Dökümantasyonları ve Sunumları

İnşaat Sektörü Dokümanları

Metal Sektörü Dokümanları

Maden Sektörü Dokümanları

İş Sağlığı Dokümanları

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TANITIM AFİŞLERİ

Arkadaşlar,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayınlamış olduğu yeni afişleri sitemizde aktardık.
Toplamda 85 adet afiş bulunmaktadır. Afişler PDF formatında olup her afişin üzerinde afiş numarası mevcuttur.
Çalışma alanınız bu afişlerle süsleyip çalışanlarınızın etkilenmesini sağlayabilirsiniz.