İş Görebilirlik Raporu

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak çalışanlar (kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç çalışanların işe girişlerinde,işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur.
İşyeri hekimlerimiz işe giren her çalışana oluşturdukları prosedürlere göre gerekli muayeneleri yapar ve işe uygunluklarını belgelerler
Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda çalışanlara periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetleri ve gerekli sağlık gözetimlerini yaparlar.
Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlerler.

HEKİMELİ OSGB, bu kapsamda iş yerlerine İş Görebilirlik Raporu ve Mobil Sağlık Hizmetleri vermektedir.