Hakkımızda

Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına yenilikçi,kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmetler sunmak.

Sunduğumuz hizmetlerde, evrensel kalite standartlarında mükemmelliği yakalamak, yaratacağımız farklılıklarla hizmet sunduğumuz mişterilerimizin memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, dünün deneyimlerinin ışığında yenilikçi anlayışımızla kalıcı ve örnek model oluşturarak markalaşmak.

Kalıcı ve örnek model olarak markalaşmayı hedef alan firmamız kalite standartlarından, mücadeleden, güvenilirlikten, dürüstlükten, iş ahlakından ödün vermeden çalışmayı ilke edinmiştir.

HİZMET KATEGORİLERİMİZ

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş güvenliği uzmanları iş yerinde kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Birimleri veya dışarıda kurulmuş olan Bakanlıkça yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri içerisinde,Rehberlik ve danışmanlıkRisk değerlendirmesiÇalışma ortamı gözetimiEğitim,…

İş Yeri Hekimliği

İşyeri Hekiminin Görevleriİşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür.a) Rehberlik ve Danışmanlık;1) Bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamı g…

İş Görebilirlik Raporu

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak çalışanlar (kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç çalışanların işe girişlerinde,işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene…

Risk Analiz Değerlendirme Raporu

Risk Değerlendirmesi konusunda yeni yaklaşıma göre İşverenler, işyerlerinde özel risklerden etkilenebilecek çalışanların durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden Risk Değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür. Aynı şekild…

Periyodik Teknik Kontroller

BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROLÜBuhar Kazanı – Sıcak Su Kazanı – Kızgın Su Kazanı – Kızgın Yağ Kazanı Basınçlı Kaplar – Hava Tankı(Kompresör) – Hidrofor Tankı – Kazan Dairesi Uygunluk Kontrolüİş Kanunu’na dayanarak çıkarılmış olan; İşçi Sağlığ…

Acil Durum Eylem Planı

Yangın,deprem,basınçlı kap veya kimyasal madde patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi acil tedbirlerin alınması gerekli durumlar için yapılması gerekli çalışma, planlama ve tatbikatların tümüne acil eylem planlaması denmektedir.Acil Durum Eyl…

Periyodik ( Mobil ) Sağlık Taramaları

Yeni yasaya göre çalışanlarınızın sağlık durumlarıyla ilgili perdiyodik olarak tarama testi yaptırmanız gerekiyor.İşyeri hekimlerimiz yapılmakta olan işlerin mevcut fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ergonomik risklerini tespit ederek bu işlerde çalışmak için işe gi…

Patlamadan Koruma Dökümanı

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANIİşyerinde patlamaya yol açacak maddeleri ve ortamları göz önünde bulundurup;Patlayıcı ortam oluşmasını önleyerek,Patlayıcı ortam tutuşmasını önleyerek,Patlamanın, çalışanlar üzerindeki zararlı etkilerini azalt…

İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi İş Kanunu kapsamında zorunlu tutulan işçi eğitimlerini veriyor ve belgeliyoruz.Eğitim sırasında, işyerinizde gerçekleştirmiş olduğumuz ön durum tespiti sırasında belirlemiş olduğumuz riskleri açıklıyor, işçileriniz…

Ortam Ölçümleri

ORTAM ÖLÇÜMLERİİşyeri Gürültü Ölçümü ve Gürültü Haritası Çizilmesi  İşyeri Toz-Lift Ölçümü ve Haritası Çizilmesi   İşyeri Aydınlatma Ölçümü  &n…