İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanlığı

iş güvenliği uzmanlığı hizmeti Hekimeli OSGB olarak sağladığımız hizmetler arasında yer almaktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre, işverenlerin belirli bir sayıda çalışanı olan iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı bulundurma yükümlülüğü bulunmaktadır.
İş güvenliği uzmanlarının görevleri, yetkileri ve yükümlülükleri de bu kanunda açık bir şekilde belirtilmiştir.

...

İş Güvenliği Uzmanlarının Başlıca Görevleri Şunlardır:

 • İş yerlerinde mevcut tehlikeleri değerlendirmek ve risk analizi yapmak,
 • İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatlara uyulup uyulmadığını kontrol etmek,
 • İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini planlamak ve yürütmek,
 • İşyerindeki çalışanların sağlık sorunlarına ilişkin kayıtları tutmak,
 • İşyerinde meydana gelen iş kazalarını ve meslek hastalıklarını araştırmak ve raporlamak.


 • Hekimeli OSGB olarak, işyerlerine yasal mevzuata uygun hizmet sunarak, çalışanların sağlıklı ve güvenilir iş ortamında çalışmalarını sağlıyoruz.

  ...

  Uzman ve Profesyonel Ekip

  Ekip üyelerimiz, iş sağlığı ve güvenliği alanında deneyimli hekimler, iş güvenliği uzmanları, diğer sağlık personeli ve teknik personellerden oluşmaktadır.

  ...

  Kurumsal Hizmet

  İş sağlığı ve güvenliği alanında tüm sektörlere yönelik çözümler sunuyoruz.

  ...


  İş güvenliği uzmanlarının yetkileri ise şunlardır:

 • İşyerinde mevcut tehlikeleri belirleyip risk değerlendirmesi yapmak ve bu konuda tavsiyelerde bulunmak,
 • İşverenleri ve çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirmek,
 • İşverenleri ve çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda yönlendirmek,
 • İşverenleri iş sağlığı ve güvenliği konusunda uyarmak ve cezai yaptırımlar hakkında bilgilendirmek.

 • İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri ise şunlardır:

 • İşyerinde mevcut tehlikeleri ve riskleri tespit etmek ve işvereni bu konuda bilgilendirmek,
 • İşverenin çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini denetlemek,
 • İşyerindeki iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini planlamak ve yürütmek,
 • İşyerindeki çalışanların sağlık sorunlarına ilişkin kayıtları tutmak ve gizliliklerini korumak,
 • İşyerinde meydana gelen iş kazalarını ve meslek hastalıklarını araştırmak ve raporlamak.
 • Detaylı Bilgi İçin Hemen Ara

  ...